Noteikumi un nosacījumi

1. Pēc preču pasūtīšanas, vienas darba dienas laikā rindas kārtībā, ar Jums telefoniski sazināsies mūsu uzņēmuma pārstāvis un precizēs Jūsu pasūtījuma detaļas.

2. Tikai pēc telefoniska apstiprinājuma prece tiks sagatavota piegādei (par piegādes izmaksām Jūs informēs telefonsarunas laikā).
3. Klientam ir tiesības 14 dienu laikā atgriezt preci pārdevējam (ja prece nav personīgi saņemta veikalā!). Ja neesat apmierināts ar preci, tad sazinieties ar mūsu veikala pārstāvi un vienojaties par preces atgriešanas iespējām.

4. Iepirkšanās „Lauktehnika” interneta veikalā notiek saskaņā ar MK 2002. gada 28. maija noteikumiem Nr. 207 “Noteikumi distances līgumu” un pircējam ir atteikuma tiesības." Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.  Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1. panta 3. punktu patērētājs ir fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.
Tiesiskajām attiecībām, kuras tiek nodibinātas starp pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju un tiesību subjektu, kurš izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties preci vai izmantot pakalpojumu nolūkam, kas ir saistīts ar šā tiesību subjekta saimniecisko vai profesionālo darbību (piemēram, kapitālsabiedrība: SIA vai AS, individuālā darba veicējs, individuālais komersants), nav piemērojami Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumi, un tās apskatāmas Civillikuma noteikumu ietvaros.

Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631).

5.    Gadījumā, ja Preces kvalitāte neatbilst līgumam, Pircējam ir šādas tiesības saskaņā ar PTAL normām:

5.1.    Ja no preces iegādes pagājuši mazāk kā seši mēneši:
5.1.1.    prasīt samazināt preces cenu;
5.1.2.    prasīt novērst preces neatbilstību;
5.1.3.    apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu;
5.1.4.    prasīt līguma atcelšanu un naudas atmaksu;
Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas izmantot preci, Pircējs nevar prasīt līguma atcelšanu un naudas atmaksu.

5.2.    Ja no preces iegādes pagājuši vairāk kā seši mēneši:
5.2.1.    vispirms pieprasīt preces neatbilstības novēršanu (remontu) vai preces apmaiņu;
5.2.2.    ja saprātīgā termiņā remonts vai apmaiņa nav iespējama, pieprasīt samazināt preces cenu vai izbeigt līgumu un atmaksāt par preci samaksāto naudu proporcionāli preces nolietojumam;
Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas izmantot preci, Pircējs nevar prasīt līguma atcelšanu un naudas atmaksu. Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumus, Pircējam nepieciešams saglabāt un uzrādīt garantijas dokumentus un pirkumu apliecinošu dokumentu (EKA čeku, preču pavadzīmi vai līzinga līgumu), kā arī nogādāt preci Pārdevējam. Transporta izmaksas sedz Pircējs.

6.    Lai pieteiktu prasījumu par līgumam neatbilstošu preci vai pakalpojumu, nepieciešams uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (EKA čeku, preču pavadzīmi vai līzinga līgumu), kā arī nogādāt preci Pārdevējam Ja prece ir lielgabarīta vai smagāka par 10 kg, preces nogādāšanu servisa centrā veic Pārdevējs vai, vienojoties par to ar Pārdevēju – Pircējs par Pārdevēja līdzekļiem.

6. Ja pircējs ir juridiska persona, tad tās pārstāvim pirms preces saņemšanas jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jānodod pilnvaras kopija, lai pārdevējs var pārliecināties par personas pilnvarojumu pircēja vārdā saņemt preci un pārliecināties par tās kvalitāti, kā arī parakstīt preces pavaddokumentus.

tavalapa.lv © 2012